Welkom

Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Cmstemplates.nl.

Enkele op de website van Cmstemplates.nl vermelde producten en/of diensten worden door JetImpex Inc (een vennootschap gevestigd in New York, Verenigde Staten) van Envato (een organisatie gevestigd in Melbourne, Australië) aangeboden. U bestelt deze specifieke producten en/of diensten altijd rechtstreeks bij de genoemde organisaties. Uw betaling wordt ook, zonder tussenkomst van Cmstemplates.nl, door de voornoemde bedrijven afgehandeld.

De productbeschrijvingen, prijsgegevens en overige informatie op de website van Cmstemplates.nl worden geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd samengesteld op basis van de verstrekte gegevens van JetImpex Inc, Envato, de leverancier van het product of de dienst. Cmstemplates.nl kan geen garantie geven dat deze informatie juist is.

Cmstemplates.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van, of voortvloeiende uit, het gebruik van de website van Cmstemplates.nl, of de vermelde informatie op de website van Cmstemplates.nl.

Cmstemplates.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Cmstemplates.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Cmstemplates.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Bij vragen en/of klachten over de op de website van Cmstemplates.nl vermelde producten en/of diensten, en/of een door u gekocht product via de website van Cmstemplates.nl, en/of de betaling van uw aankoop neemt u rechtstreeks contact op met JetImpex Inc via de Engelstalige website www.Template-Help.com of https://www.envato.com/contact.

U zal Cmstemplates.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer zonder voorafgaande waarschuwing aan te passen.